card button

  • Tiện lợi
  • Tràn đầy sức sống
  • Tinh hoa văn hóa ẩm thực
  • Dinh dưỡng
  • Đa dạng, thỏa mãn nhu cầu
  • Thân thiện môi trường
  • An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Chuyên nghiệp
ngành hàngtươi sống

Mang lại giá trị cao nhất cho người tiêu dùng nhờ chuỗi
chăn nuôi khép kín đi từ trang trại đến bàn ăn

ngành hàngchế biến

Mang lại giá trị cao nhất cho người tiêu dùng nhờ chuỗi
chăn nuôi khép kín đi từ trang trại đến bàn ăn

ngành hànggia vị

Mang lại giá trị cao nhất cho người tiêu dùng nhờ chuỗi
chăn nuôi khép kín đi từ trang trại đến bàn ăn

Chia sẻ của lãnh đạo

Tôi mong muốn được đóng góp sức lực của mình để dẫn dắt VISSAN tiếp tục tiến xa hơn nữa trên những thành tựu đạt được, đóng góp vào sự phát triển của ngành chế biến thực phẩm Việt Nam thông qua các giải pháp toàn diện đồng thời luôn đảm bảo lợi ích của cổ đông, đối tác, khách hàng.

Chia sẻ  của Tổng Giám Đốc Công ty - Ông Nguyễn Ngọc An

Ông Nguyễn Ngọc An

Tổng Giám Đốc Công ty