Cơ hội nghề nghiệp

1/ Vị trí tuyển gồm:  

-Công nhân sản xuất: 300 (Nam, Nữ)

-Nhân viên bán hàng TPTS: 200 (Nam, Nữ)                                

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 4x6 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh);

- Trình độ văn hóa:

+ Tốt nghiệp phổ thông trung học (12/12) đối với nhân viên bán hàng

+ Tốt nghiệp tiểu học trở lênh đối với công nhân sản xuất

Yêu cầu: Nộp bản sao các văn bằng về trình độ văn hóa và chuyên môn khác (nếu có)

4/ Mức lương: Từ 6,5 triệu đến 8 triệu đồng/tháng

Công ty hỗ trợ bữa ăn giữa ca đối với công nhân sản xuất

Tiền cơm 20.000 đ/ngày đối với nhân viên bán hàng

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/10/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

1/ Vị trí tuyển gồm:  

-Công nhân sản xuất: 300 (Nam, Nữ)

-Nhân viên bán hàng TPTS: 200 (Nam, Nữ)                                

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 4x6 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh);

- Trình độ văn hóa:

+ Tốt nghiệp phổ thông trung học (12/12) đối với nhân viên bán hàng

+ Tốt nghiệp tiểu học trở lênh đối với công nhân sản xuất

Yêu cầu: Nộp bản sao các văn bằng về trình độ văn hóa và chuyên môn khác (nếu có)

4/ Mức lương: Từ 6,5 triệu đến 8 triệu đồng/tháng

Công ty hỗ trợ bữa ăn giữa ca đối với công nhân sản xuất

Tiền cơm 20.000 đ/ngày đối với nhân viên bán hàng

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/10/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển gồm:  Công nhân sản xuất: 25 Nam, 25 Nữ                 

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 2 (đối với công nhân sản xuất)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 3 (đối với nhân viên bán hàng)

- Các bản sao phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân  Xã – Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 09/2016 đến nay).

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/04/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2017

1/ Vị trí tuyển gồm:  Công nhân sản xuất: 25 Nam, 25 Nữ                 

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 2 (đối với công nhân sản xuất)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 3 (đối với nhân viên bán hàng)

- Các bản sao phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân  Xã – Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 09/2016 đến nay).

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/04/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển gồm:  Nhân viên bán hàng TPTS: 30 (Nam, Nữ)                                

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 2 (đối với công nhân sản xuất)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 3 (đối với nhân viên bán hàng)

- Các bản sao phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân  Xã – Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 09/2016 đến nay).

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/04/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2017

1/ Vị trí tuyển gồm:  Nhân viên bán hàng TPTS: 30 (Nam, Nữ)                                

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 2 (đối với công nhân sản xuất)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 3 (đối với nhân viên bán hàng)

- Các bản sao phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân  Xã – Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 09/2016 đến nay).

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/04/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển gồm:  

-Công nhân sản xuất: 20 Nam

-Nhân viên bán hàng TPTS: 20 (Nam, Nữ)                                

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 2 (đối với công nhân sản xuất)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 3 (đối với nhân viên bán hàng)

- Các bản sao phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân  Xã – Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 09/2016 đến nay).

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/04/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỜI VỤ

1/ Vị trí tuyển gồm:  

-Công nhân sản xuất: 20 Nam

-Nhân viên bán hàng TPTS: 20 (Nam, Nữ)                                

2/ Yêu cầu chung :

            -Tuổi:Từ 18 đến 35;

            -Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

            -Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

            -Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.                                        

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

- 02 ảnh 3x4, (ghi họ, tên; năm sinh phía sau).

- 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01bản sao hộ khẩu thường trú;

- 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ Xanh)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 2 (đối với công nhân sản xuất)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cấp 3 (đối với nhân viên bán hàng)

- Các bản sao phải có chứng thực của Ủy ban Nhân dân  Xã – Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 09/2016 đến nay).

*Ứng viên nộp hồ sơ tại:  Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty Vissan

Địa chỉ: Số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 Liên hệ: Ms Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/04/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ.

Vị trí tuyển: 01 Nam - Nhân viên Marketing thương mại

Trình độ: Cao đắng / Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

1/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 30;

     - Làm việc theo giờ hành chính;

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Mô tả công việc: Lập kế hoạch và triển khai các chương trình trưng bày nhằm quảng bá thương hiệu tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh; quản lý hiệu quả kế hoạch chăm sóc khách hàng; phối hợp với các bộ phận marketing thực thi các định hướng và chiến lược marketing ngắn hạn, dài hạn.

2/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 07/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, Phòng Tổ chức Nhân sự sẽ liên hệ phỏng vấn nếu xét hồ sơ đạt yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/12/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING THƯƠNG MẠI

Vị trí tuyển: 01 Nam - Nhân viên Marketing thương mại

Trình độ: Cao đắng / Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

1/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 30;

     - Làm việc theo giờ hành chính;

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Mô tả công việc: Lập kế hoạch và triển khai các chương trình trưng bày nhằm quảng bá thương hiệu tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh; quản lý hiệu quả kế hoạch chăm sóc khách hàng; phối hợp với các bộ phận marketing thực thi các định hướng và chiến lược marketing ngắn hạn, dài hạn.

2/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 07/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, Phòng Tổ chức Nhân sự sẽ liên hệ phỏng vấn nếu xét hồ sơ đạt yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/12/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Đinh Dậu 2017, Công ty VISSAN xin thông báo tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết như sau:

     - 20 Nam, 10 Nữ: Nhân viên chăm sóc hàng hóa

     - 35 Nam: Nhân viên giao hàng

     - 20 Nam, 20 Nữ: Nhân viên bán hàng

* Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 18 đến 30;

     - Trình độ văn hóa:

             + Tối thiểu tốt nghiệp cấp 2 (đối với Nam giao hàng)

             + Tối thiểu tốt nghiệp cấp 3

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Yêu cầu khác đối với nhân viên chăm sóc hàng hóa:

     - Có ngoại hình dễ nhìn,

     - Có phương tiện đi lại.

* Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 06/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu .

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/11/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Đinh Dậu 2017, Công ty VISSAN xin thông báo tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết như sau:

     - 20 Nam, 10 Nữ: Nhân viên chăm sóc hàng hóa

     - 35 Nam: Nhân viên giao hàng

     - 20 Nam, 20 Nữ: Nhân viên bán hàng

* Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 18 đến 30;

     - Trình độ văn hóa:

             + Tối thiểu tốt nghiệp cấp 2 (đối với Nam giao hàng)

             + Tối thiểu tốt nghiệp cấp 3

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Yêu cầu khác đối với nhân viên chăm sóc hàng hóa:

     - Có ngoại hình dễ nhìn,

     - Có phương tiện đi lại.

* Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 06/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu .

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/11/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

Vị trí tuyển: 01 Nam (hoặc Nữ) - Nhân viên Pháp chế

Trình độ: Đại học chuyên ngành Luật Thương mại

1/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 30;

     - Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh

     - Làm việc theo giờ hành chính

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Mô tả công việc:

     - Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện quy chế, quy định quản trị nội bộ

     - Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng

     - Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp pháp lý

     - Tư vấn pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo, ban điều hành giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động công ty

     - Công tác văn phòng

2/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 06/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, Phòng Tổ chức Nhân sự sẽ liên hệ phỏng vấn nếu xét hồ sơ đạt yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/11/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển: 01 Nam (hoặc Nữ) - Nhân viên Pháp chế

Trình độ: Đại học chuyên ngành Luật Thương mại

1/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 30;

     - Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh

     - Làm việc theo giờ hành chính

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Mô tả công việc:

     - Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện quy chế, quy định quản trị nội bộ

     - Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng

     - Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp pháp lý

     - Tư vấn pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo, ban điều hành giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động công ty

     - Công tác văn phòng

2/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 06/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, Phòng Tổ chức Nhân sự sẽ liên hệ phỏng vấn nếu xét hồ sơ đạt yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/11/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

Công  ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản là một Công ty sản xuất thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các sản phẩm từ thịt. Do yêu cầu SX-KD, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển vị trí: NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG (Số lượng 01 – Nam hoặc Nữ)

1/ Yêu cầu công việc:

     -  Tuổi đời: không quá 30 tuổi

     -  Trình độ: Đại học

     -  Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực trường Đại học Lao động và Xã hội hoặc trường Đại học Kinh tế hệ Chính quy.

     -  Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ A trở lên

     -  Trình độ vi tính: Bằng B

     Ưu tiên những nhân sự có kinh nghiệm làm công tác Lao động tiền lương.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng cấp khác có liên quan.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016 (ưu tiên những hồ sơ đến sớm).

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2016

Công  ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản là một Công ty sản xuất thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các sản phẩm từ thịt. Do yêu cầu SX-KD, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển vị trí: NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG (Số lượng 01 – Nam hoặc Nữ)

1/ Yêu cầu công việc:

     -  Tuổi đời: không quá 30 tuổi

     -  Trình độ: Đại học

     -  Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực trường Đại học Lao động và Xã hội hoặc trường Đại học Kinh tế hệ Chính quy.

     -  Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ A trở lên

     -  Trình độ vi tính: Bằng B

     Ưu tiên những nhân sự có kinh nghiệm làm công tác Lao động tiền lương.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng cấp khác có liên quan.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016 (ưu tiên những hồ sơ đến sớm).

Công  ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản là một Công ty sản xuất thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các sản phẩm từ thịt. Do yêu cầu SX-KD, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển vị trí: NHÂN VIÊN Y TẾ (Số lượng 01 – Nam)

1/ Mô tả vắn tắt công việc: Cấp phát thuốc, sơ cứu tai nạn lao động cho CB.CNV, chăm sóc sức khỏe cho CB.CNV khi cần thiết.

     -  Tuổi đời: không quá 20-35 tuổi

     -  Trình độ: Trung cấp

     -  Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Y tá hoặc Dược

     -  Trình độ vi tính: Bằng A

     -  Thời gian làm việc: Theo ca

2/ Lương: Thử việc 60 ngày: 135.000đ/ngày, hỗ trợ bữa ăn giữa ca. Sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu sẽ ký hợp đồng lao động.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng cấp khác có liên quan.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016 (ưu tiên những hồ sơ đến sớm).

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2016

Công  ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản là một Công ty sản xuất thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các sản phẩm từ thịt. Do yêu cầu SX-KD, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển vị trí: NHÂN VIÊN Y TẾ (Số lượng 01 – Nam)

1/ Mô tả vắn tắt công việc: Cấp phát thuốc, sơ cứu tai nạn lao động cho CB.CNV, chăm sóc sức khỏe cho CB.CNV khi cần thiết.

     -  Tuổi đời: không quá 20-35 tuổi

     -  Trình độ: Trung cấp

     -  Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Y tá hoặc Dược

     -  Trình độ vi tính: Bằng A

     -  Thời gian làm việc: Theo ca

2/ Lương: Thử việc 60 ngày: 135.000đ/ngày, hỗ trợ bữa ăn giữa ca. Sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu sẽ ký hợp đồng lao động.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng cấp khác có liên quan.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016 (ưu tiên những hồ sơ đến sớm).

1/ Công nhân thời vụ Tết - Khu Trữ Lạnh

     -  09 Nam: Nhân viên Kho - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

     -  38 Nam: Công nhân Bốc xếp 

     -  01 Nam: Công nhân vệ sinh công nghiệp

* Yêu cầu:

     - Tuổi: Từ 18 đến 30; Chiều cao ≥ 1,6m;  cân nặng ≥ 55kg;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cột sống;

     - Chấp nhận làm việc theo ca.

     -  Bắt đầu làm việc từ ngày 01/11/2016.

2/ Công nhân sản xuất thời vụ Tết - Xưởng Chế Biến Xuất Khẩu

     -  28 Nam

     -  22 Nữ 

     -  Bắt đầu làm việc từ ngày 01/11/2016.

* Yêu cầu:

     - Tuổi: Từ 18 đến 30; Chiều cao ≥ 1,6m;  cân nặng ≥ 55kg (đối với Nam);

     - Trình độ văn hóa: tốt nghiệp cấp 2 trở lên;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 03/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/09/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT

1/ Công nhân thời vụ Tết - Khu Trữ Lạnh

     -  09 Nam: Nhân viên Kho - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

     -  38 Nam: Công nhân Bốc xếp 

     -  01 Nam: Công nhân vệ sinh công nghiệp

* Yêu cầu:

     - Tuổi: Từ 18 đến 30; Chiều cao ≥ 1,6m;  cân nặng ≥ 55kg;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cột sống;

     - Chấp nhận làm việc theo ca.

     -  Bắt đầu làm việc từ ngày 01/11/2016.

2/ Công nhân sản xuất thời vụ Tết - Xưởng Chế Biến Xuất Khẩu

     -  28 Nam

     -  22 Nữ 

     -  Bắt đầu làm việc từ ngày 01/11/2016.

* Yêu cầu:

     - Tuổi: Từ 18 đến 30; Chiều cao ≥ 1,6m;  cân nặng ≥ 55kg (đối với Nam);

     - Trình độ văn hóa: tốt nghiệp cấp 2 trở lên;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 03/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/09/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển:

     -  Công nhân lao động thời vụ Đóng gói Lạp xưởng: 50 Nam – 30 Nữ

        Thời gian bắt đầu làm việc từ ngày 08/10/2016

     -  Công nhân sản xuất thời vụ Tết Xưởng Chế biến Thực phẩm: 65 Nam – 25 Nữ

        Thời gian bắt đầu làm việc từ ngày 21/11/2016         

2/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 18 đến 35;

     - Trình độ văn hóa: tốt nghiệp cấp 2 trở lên;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, bệnh ngoài da;

     - Chấp nhận làm việc theo ca. chịu được môi trường làm việc lạnh;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

       Ưu tiên cho số lao động đã làm việc năm trước nhưng chấp hành tốt nội quy của Công ty (phải nộp lại hồ sơ mới).

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp (nếu có).

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 03/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/09/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT

1/ Vị trí tuyển:

     -  Công nhân lao động thời vụ Đóng gói Lạp xưởng: 50 Nam – 30 Nữ

        Thời gian bắt đầu làm việc từ ngày 08/10/2016

     -  Công nhân sản xuất thời vụ Tết Xưởng Chế biến Thực phẩm: 65 Nam – 25 Nữ

        Thời gian bắt đầu làm việc từ ngày 21/11/2016         

2/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 18 đến 35;

     - Trình độ văn hóa: tốt nghiệp cấp 2 trở lên;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, bệnh ngoài da;

     - Chấp nhận làm việc theo ca. chịu được môi trường làm việc lạnh;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

       Ưu tiên cho số lao động đã làm việc năm trước nhưng chấp hành tốt nội quy của Công ty (phải nộp lại hồ sơ mới).

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 04 hình 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau);

     - 01 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế (Thẻ xanh);

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp (nếu có).

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 03/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/09/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển:

     - 01 Nam (hoặc Nữ) - Nhân viên Thiết kế

       Trình độ: Cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa  

    - 01 Nam (hoặc Nữ) - Nhân viên Truyền thông

       Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing

2/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 30;

     - Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh;

     - Làm việc theo giờ hành chánh;

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc;

     - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông, marketing.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 02/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 2.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2016

1/ Vị trí tuyển:

     - 01 Nam (hoặc Nữ) - Nhân viên Thiết kế

       Trình độ: Cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa  

    - 01 Nam (hoặc Nữ) - Nhân viên Truyền thông

       Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing

2/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 30;

     - Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh;

     - Làm việc theo giờ hành chánh;

     - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc;

     - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông, marketing.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 02/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 2.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển gồm các ngành chuyên môn về:

     - Công nhân sản xuất:  20 Nam

2/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 18 đến 35;

     - Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

     - Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 02/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/08/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2016

1/ Vị trí tuyển gồm các ngành chuyên môn về:

     - Công nhân sản xuất:  20 Nam

2/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 18 đến 35;

     - Sức khỏe tốt, không bệnh đường hô hấp, bệnh cột sống, không mắc bệnh ngoài da;

     - Chấp nhận làm việc theo ca; làm việc trong môi trường lạnh;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

3/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 02/2016 đến nay). 

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 3.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/08/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển gồm các ngành chuyên môn về:

     - Công nhân bốc xếp:  08 Nam 

     - Công nhân vệ sinh công nghiệp:  01 Nam

2/ Mô tả vắn tắt công việc:

     - Chất xếp hàng hóa trong kho lạnh; bốc xếp hàng hóa theo yêu cầu;

     - Tiêu độc sát trùng các phương tiện vận chuyển và vật dụng chứa đựng hàng tươi sống; vệ sinh sạch sẽ mặt bằng, kho bãi, vật dụng chứa đựng do đơn vị quản lý;

3/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 20 đến 30;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

4/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 1/2016 đến nay). Đối với các hồ sơ không được tuyển dụng, miễn trả hồ sơ.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 4.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2016

1/ Vị trí tuyển gồm các ngành chuyên môn về:

     - Công nhân bốc xếp:  08 Nam 

     - Công nhân vệ sinh công nghiệp:  01 Nam

2/ Mô tả vắn tắt công việc:

     - Chất xếp hàng hóa trong kho lạnh; bốc xếp hàng hóa theo yêu cầu;

     - Tiêu độc sát trùng các phương tiện vận chuyển và vật dụng chứa đựng hàng tươi sống; vệ sinh sạch sẽ mặt bằng, kho bãi, vật dụng chứa đựng do đơn vị quản lý;

3/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 20 đến 30;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

4/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 1/2016 đến nay). Đối với các hồ sơ không được tuyển dụng, miễn trả hồ sơ.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 4.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

1/ Vị trí tuyển gồm các ngành chuyên môn về:

     - Cơ điện:  01 Nam - Trình độ: Đại học;

     - Hàn điện, hàn hơi:  02 Nam - Trình độ: Trung cấp;

2/ Mô tả vắn tắt công việc:

     - Sửa chữa các máy móc, thiết bị hư hỏng tại các đơn vị sản xuất;

     - Hàn các chi tiết máy, đường ống kỹ thuật của hệ thống hơi nước, hệ thống lạnh (gas Freon và NH3).

3/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 26;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

     - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc theo từng vị trí.

4/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 1/2016 đến nay). Đối với các hồ sơ không được tuyển dụng, miễn trả hồ sơ.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 4.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2016

1/ Vị trí tuyển gồm các ngành chuyên môn về:

     - Cơ điện:  01 Nam - Trình độ: Đại học;

     - Hàn điện, hàn hơi:  02 Nam - Trình độ: Trung cấp;

2/ Mô tả vắn tắt công việc:

     - Sửa chữa các máy móc, thiết bị hư hỏng tại các đơn vị sản xuất;

     - Hàn các chi tiết máy, đường ống kỹ thuật của hệ thống hơi nước, hệ thống lạnh (gas Freon và NH3).

3/ Yêu cầu chung:

     - Tuổi: Từ 22 đến 26;

     - Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

     - Chấp nhận làm việc theo ca;

     - Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

     - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc theo từng vị trí.

4/ Hồ sơ xin việc gồm:

     - 02 ảnh 4x6, 04 hình 3x4 (ghi họ, tên; năm sinh phía sau);

     - 03 Bản sao chứng minh nhân dân, 01 bản sao hộ khẩu thường trú;

     - 01 Đơn xin việc (có dán ảnh 3x4);

     - 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cửa chính quyền địa phương);

     - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế;

     - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp.

   - Các bản sao phải có chứng thực của Ủy Ban Nhân dân Xã –Phường –Thị Trấn và được xác nhận, chứng thực trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 1/2016 đến nay). Đối với các hồ sơ không được tuyển dụng, miễn trả hồ sơ.

*Ứng viên nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ Chức Nhân Sự - Công ty VISSAN

                 Địa chỉ: số 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: C.Đỗ Quyên–Phòng TCNS, ĐT: 35533907, số nội bộ 130, không nhận hồ sơ qua khâu trung gian; chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu ở mục số 4.

              - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2016 đến khi nhận đủ hồ sơ.

Quay lại