Các danh hiệu và giải thưởng

CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN CẤP NHÀ NƯỚC

 • Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
 • Cờ thi đua Chính phủ.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thương Mại.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bằng khen của UBND TP.HCM.
 • Huân chương lao động I, II, III.
 • Một số bằng khen khác về việc thực hiện tốt công tác do các cơ quan bộ ngành phát động.
 

CÁC DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013 (VISSAN xếp vị trí thứ 300).
 • Liên tục 21 năm liên tiếp được Người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” (từ năm 1997 đến nay) do Tạp chí Sài Gòn Tiếp thị tổ chức.
 • Top 200 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do chương trình Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố.
 • Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu theo mô hình Fortune 500 do chương trình VNR500 bình chọn.
 • Giải thưởng “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.
 • Giải thưởng “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.
 • Top 10 Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Hội Doanh nhân Trẻ VN tổ chức.
 • Top 10 Giải thưởng “Thương hiệu mạnh” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.
 • Giải thưởng “Top 100 sản phẩm thực phẩm do người tiêu dùng bình chọn”.
 • Cúp vàng Topten Sản phẩm / Dịch vụ uy tín chất lượng do Hội Sở Hữu Công Nghiệp Saigonnew, Trung tâm Net QVN Mạng Thương Hiệu Việt tổ chức bình chọn tại Website www.thuonghieuviet.com.
 • Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” do Sở Tài nguyên Môi trường – Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

21 năm liền đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao"  (từ 1997-2017)

 

 

 

Quay lại