Các danh hiệu và giải thưởng

CÁC DANH HIỆU, BẰNG KHEN CẤP NHÀ NƯỚC

 • Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
 • Cờ thi đua Chính phủ.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thương Mại.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bằng khen của UBND TP.HCM.
 • Huân chương lao động I, II, III.
 • Một số bằng khen khác về việc thực hiện tốt công tác do các cơ quan bộ ngành phát động.

CÁC DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013 (VISSAN xếp vị trí thứ 300).
 • Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn
 • Danh hiệu VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 • Danh hiệu Doanh nghiệp và Doanh Nhân TP.HCM tiêu biểu do Ủy ban nhân dân thành phố công nhận

 • Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 

 • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

 • Giải thưởng Thương Hiệu Quốc Gia cùng nhiều giải thưởng, bằng khen do Chính Phủ, Bộ, Ngành trao tặng

 

Quay lại