DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN

Ngày 09/02/2023, ĐHĐCĐ đã chấp thuận tách công trình Văn phòng điều hành kinh doanh của VISSAN và các kho trung chuyển ra khỏi dự án di dời được duyệt ban đầu để hình thành dự án khác, độc lập với dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN”. Đây là là cụm công nghiệp chuyên ngành chế biến thực phẩm, mang tính chất khép kín từ giết mổ gia súc, gia cầm, các dây chuyển chế biến thực phẩm, các cơ sở hạ tầng phục vụ như: hệ thống kho cấp đông, kho lạnh, kho mát, kho khô, các cơ sở sản xuất phụ trợ như bao bì thực phẩm, các phân xưởng chế biến các sản phẩm từ heo và bò.

DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN
01

XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VISSAN BÌNH DƯƠNG

Trang trại được trang bị hệ thống chăn nuôi hiện đại như: hệ thống cung cấp thức ăn tự động cho từng loại heo, hệ thống điều khiển tiểu khí hậu chuồng nuôi, hệ thống thu gom phân và xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Địa chỉ: ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

xí nghiệp chăn nuôi bình dương
02

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH VÀ KHO TRUNG CHUYỂN KCN TÂN TẠO

Nội dung này đang được cập nhật... Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp và cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH VÀ KHO TRUNG CHUYỂN KCN TÂN TẠO
03