Hệ thống phân phối ngoài nước

Bên cạnh thị trường chủ lực trong nước, công ty VISSAN không ngừng nỗ lực vươn ra thị trường nước ngoài. Hiện nay, thương hiệu 3 bông mai đã có mặt trên 10 quốc gia của 4 châu lục.

Hệ thống phân phối ngoài nước