VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA

2014-10-24 14:01:26

Vào sáng ngày 24/10/2014, tại Hội trường công ty, VISSAN đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Cổ phần hóa.  Hội nghị đã mời Ông Nguyễn Thiềng Đức - chuyên gia Cổ phần hóa Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA) đến phổ biến chủ trương, các quy định và quy trình trong quá trình Cổ phần hóa cho tất cả cán bộ công nhân viên công ty VISSAN. Trong quá trình hội nghị diễn ra, nhiều câu hỏi thắc mắc, liên quan đến Cổ phần hóa được cán bộ công nhân viên công ty VISSAN quan tâm và đặt ra đều được chuyên gia và lãnh đạo VISSAN giải đáp một cách chi tiết, rõ ràng và đầy đủ. 

Xem tiếp

Quay lại