Sườn Sống
Sườn Sống
Sườn Sống
Sườn Sống

Sườn Sống

Sườn sống heo là toàn bộ phần xương sống nhưng không bao gồm đốt xương sống cuối cùng.
Thịt mát. Thịt mát là thịt tươi giết mổ trong ngày và trong phòng mát, được bảo quản ngay sau khi giết mổ và liên tục giao đến điểm nhận hàng có tủ mát.
Ở nhiệt độ 0 đến 4 độ C. Hạn sử dụng 03 ngày kể từ ngày sản xuất