Thăn Lưng Heo
Thăn Lưng Heo
Thăn Lưng Heo
Thăn Lưng Heo

Thăn Lưng Heo

Thịt mát. Thịt mát là thịt tươi giết mổ trong ngày và trong phòng mát, được bảo quản ngay sau khi giết mổ và liên tục giao đến điểm nhận hàng có tủ mát.
Ở nhiệt độ 0 đến 4 độ C. Hạn sử dụng 03 ngày kể từ ngày sản xuất