NGHỊ QUYẾT 02/NQHĐQT NGÀY 20/01/2017 VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT VỀ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CHO CÔNG TY VISSAN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TẠI KHU ĐẤT ẤP BÀU BÀNG, XÃ LAI UYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

2017-01-21 16:19:26

Xem tiếp

Quay lại