VISSAN ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

2016-03-07 15:05:38

    Sáng ngày 07/03/2016, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. 

    Tại phiên đấu giá này, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài là 11.328.002 cổ phần (tương ứng 14% vốn điều lệ) với giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần. Tổng cộng có 142 nhà đầu tư đăng ký đấu giá mua cổ phần.

    Kết quả, VISSAN đã bán đấu giá thành công 100% số cổ phần lần đầu ra công chúng với giá đấu bình quân đạt 80.053 đồng/cổ phần, trong đó giá đấu thành công cao nhất là 102.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 67.000 đồng/cổ phần. Tổng cộng có 6 nhà đầu tư trúng đấu giá, bao gồm 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá là 906.840.138.000 đồng.

    Ngoài việc thực hiện chủ trương của Chính Phủ và Ủy Ban về công tác cổ phần hóa, đợt IPO VISSAN lần này còn nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư để cùng gia tăng giá trị cộng hưởng cho VISSAN, mở ra 1 kênh huy động vốn trong tương lai, làm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, thể hiện mong muốn minh bạch hóa mọi thông tin về các mặt hoạt động của Công ty đến các nhà đầu tư. Sau sự kiện này, ngày 24/3 tới đây, VISSAN sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược. Dự kiến ngày đại hội cổ đông đầu tiên của Công ty VISSAN là ngày 29/4 và đầu tháng 6 hoàn thành thủ tục đăng ký đi vào hoạt động. 

Xem tiếp

Quay lại