• VISSAN TIẾP ĐOÀN DOANH NGHIỆP MỸ
  Sáng ngày 25/09/2018, Công ty VISSAN đã đón tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ đến thăm và làm việc. Đón tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ có ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám đốc Công ty VISSAN và các trưởng phòng ban liên quan.
 • VISSAN LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH BẾN TRE
  Sáng ngày 25/08, Đoàn công tác tỉnh Bến Tre đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty VISSAN. Đại diện công ty VISSAN tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám Đốc cùng các thành viên Ban Điều Hành và trưởng, phó các phòng ban liên quan.
 • VISSAN ĐÓN TIẾP SỞ NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
  Sáng 23/03/2018, Đoàn công tác Sở Nông Nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã có chuyến thăm và làm việc tại công ty VISSAN. Đón tiếp đoàn có Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám đốc Công ty VISSAN, cùng trưởng, phó các phòng ban liên quan.
 • VISSAN ĐÓN TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO CAMPUCHIA
  Ngày 13/03/2018, công ty VISSAN đã đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Campuchia đến thăm và làm việc. Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty VISSAN, ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám đốc Công ty VISSAN và trưởng phó các phòng ban liên quan.
 • VISSAN ĐÓN TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  Ngày 30/01, Đoàn kiểm tra Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã có chuyến thăm và làm việc tại công ty VISSAN. Đón tiếp đoàn có bà Đặng Thị Phương Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty VISSAN cùng trưởng các phòng ban liên quan.
 • VISSAN ĐÓN TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ Y TẾ
  Ngày 24/01, Đoàn công tác của Bộ y tế đã có chuyến thăm và làm việc tại công ty VISSAN. Đón tiếp đoàn có bà Đặng Thị Phương Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty VISSAN cùng trưởng các phòng ban liên quan.
 • VISSAN LÀM VIỆC VỚI JETRO NHẬT BẢN
  Sáng ngày 27/09/2017, Công ty VISSAN đã có buổi làm việc với Jetro Nhật Bản. Nội dung cuộc gặp gỡ xoay quanh việc tìm hiểu về Công ty VISSAN và giới thiệu máy đông lạnh và bảo quản thịt.
Xem thêm
Quay lại