VISSAN TIẾP ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ LÀO

Ngày 18/01, công ty VISSAN đã đón tiếp Đoàn cán bộ, học viên lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đón tiếp Đoàn có ông Nguyễn Đăng Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty VISSAN và trưởng phó các phòng ban liên quan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn cán bộ đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo công ty, đồng thời thăm quan dây chuyền giết mổ và dây chuyền sản xuất của công ty VISSAN.

Quay lại