VISSAN TIẾP ĐOÀN THƯƠNG MẠI CANADA

Sáng ngày 19/09/2017, Công ty VISSAN đã đón tiếp đoàn thương mại Canada đến thăm và làm việc.

Nội dung cuộc gặp gỡ xoay quanh vấn đề tìm hiểu về Công ty VISSAN và  hi vọng có thể xúc tiến kinh doanh giữa đôi bên. Đón tiếp đoàn thương mại Canada là bà Đặng Thị Phương Ninh – Phó Tổng Giám đốc Công ty VISSAN và các trưởng phòng ban liên quan.

Quay lại