VISSAN THAM GIA LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2017

Ngày 17/10, Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đã tổ chức Lễ tuyên dương điển hình các tập thể, cá nhân điển hình “dân vận khéo” năm 2017. Buổi lễ nhằm tuyên dương nhiều tấm gương thực hiện tốt công tác dân vận, cũng như ghi nhận sự cống hiến của những công nhân, nhân viên tiêu biểu với nhiều sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đổi mới quy trình công nghệ và sản xuất kinh doanh. Tham dự buổi lễ, công ty VISSAN đã vinh dự đón nhận các giải thưởng như sau:

  • Tập thể dân vận khéo được trao cho: Đảng bộ công ty VISSAN.
  • Cá nhân dân vận khéo được trao cho Bà Đặng Thị Phương Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc công ty, Bà Trần Thị Kim Oanh – chủ tịch công đoàn Phòng Kinh doanh thực phẩm chế biến, Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch Công Đoàn Xưởng Chế biến thực phẩm, Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội cựu chiến binh công ty.
  • Gương điển hình công nhân satra tiêu biểu được trao cho: bà Nguyễn Thị Thu Vân, Bà Phạm Thị Thúy, Bà Nguyễn Thị Lẻ, Bà Lê Thanh Hùng, bà Trần Thụy Ngọc Hà, Ông Đào Anh Vũ, Ông Nguyễn Bá Hồng Đức.
  • Gương điển hình nhân viên satra tiêu biểu được trao cho: Ông Phạm Công Sơn, Ông Phạm Duy Nam, Ông Nguyễn Hoàng Khanh, Bà Trần Thị Thanh Hoa, Ông Nguyễn Tạ Phan Khôi, Ông Phan Văn Dũng.
  • Giải thưởng sáng kiến tiêu biểu được trao cho: Ông Bùi Văn Điềm, Ông Vũ Anh Minh, Ông Lê Quang Thành, Ông Bùi Trọng Hữu, Ông Dương Văn Nhân, Ông Trần Thanh Tài, Ông Lý Bình. 
Quay lại