HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY VISSAN

Ngày 18/01, tại hội trường công ty VISSAN đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty VISSAN, Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám Đốc công ty cùng các thành viên Ban Điều Hành và trưởng, phó các phòng ban công ty.

Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo VISSAN đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch trong năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, công ty VISSAN đã cung ứng ra thị trường 1.475 tấn thịt bò, 24.040 tấn thịt heo và hơn 22.660 tấn thực phẩm chế biến với tổng doanh thu đạt 4.467 tỷ đồng.

Quay lại