LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG KÊNH TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Sáng ngày 13/07, công ty VISSAN đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động bán hàng kênh truyền thống toàn quốc 6 tháng đầu năm 2019 với sự tham dự của Ban điều hành công ty VISSAN cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan.

Buổi lễ tổng kết đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kênh truyền thống trong 6 tháng đầu năm 2019, từ đó đề ra kế hoạch triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Nhân dịp này, công ty cũng đã biểu dương và khen thưởng đối với 45 nhân sự phụ trách kinh doanh vùng, giám sát bán hàng và nhân viên bán hàng xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2019 thuộc khu vực toàn quốc.

Quay lại