VISSAN THAM GIA DỰ ÁN: ĐÀO TẠO, TRAO ĐỔI KỸ NĂNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIẾT MỔ - HỢP PHẦN ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC (MATES)

Ngày 13/04/2018, Công ty VISSAN chính thức tham gia khởi động dự án Đào tạo, trao đổi kỹ năng và quản lý cơ sở giết mổ - Hợp phần đào tạo trong nước (MATES). Chương trình có sự tham dự của Bộ trưởng Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Lãnh sự quán Úc tại TP HCM, Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT công ty VISSAN, Ban điều hành công ty VISSAN cùng trưởng, phó các phòng ban liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc An - Tổng giám đốc VISSAN cho biết, chương trình đào tạo, trao đổi kỹ năng và quản lý cơ sở giết mổ - Hợp phần đào tạo trong nước (MATES) được phát triển nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và mang tính bền vững cho VISSAN, qua đó sẽ trở thành mô hình mẫu cho việc phát triển chất lượng cũng như độ an toàn của thịt bò cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

MATES là chương trình được tài trợ bởi Bộ phận Ngoại giao và thương mại – trực thuộc Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. VISSAN là một trong hai cơ sở tại miền Nam được lựa chọn đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo đó, chương trình đào tạo được thực hiện trong vòng 03 tháng nhằm mục đích tập trung vào việc cải thiện kỹ năng cũng như chú trọng vào vệ sinh trong giết mổ, đồng thời mở rộng khả năng chế biến để gia tăng lợi nhuận bằng cách cải thiện vòng đời sản phẩm, khả năng phân phối, marketing và trưng bày sản phẩm. Một phần thiết yếu của chương trình là tập trung vào phát triển chất lượng cũng như độ an toàn của thịt bò cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

Quay lại