VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Ngày 25/05, Công ty VISSAN đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Phúc Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VISSAN; Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám Đốc công ty, cùng các thành viên Ban Điều hành; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và các đại biểu đại diện cho người lao động.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua một số báo cáo như: báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2017, báo cáo công khai tài chính năm 2017, báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018...

Tại Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Trong đó, có 8 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc do UBND TP.HCM trao tặng, 14 tập thể nhận giấy khen do Tổng công ty trao tặng, và 141 tập thể lao động tiến tiến do Công ty trao tặng. Về cá nhân có: 3.182 lao động tiến tiến và 45 chiến sĩ thi đua cơ sở được khen thưởng.

Tổng kết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018, Công ty VISSAN phát động thi đua, kêu gọi toàn thể người lao động trong công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Quay lại