VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 25/05, Công ty VISSAN đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Phúc Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VISSAN, Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám Đốc công ty, các thành viên Ban Điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và các đại biểu đại diện cho người lao động.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua một số báo cáo như: báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2018, báo cáo công khai tài chính năm 2018, báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019...

Tổng kết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019, Công ty VISSAN phát động thi đua, kêu gọi toàn thể người lao động trong công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Quay lại