VISSAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Sáng ngày 19/07, Công ty VISSAN đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tại hội nghị, Ban điều hành công ty đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, với việc chuẩn bị tốt các nguồn lực, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, nửa đầu năm 2019 công ty VISSAN đã đạt doanh thu mạng lưới 2.339.033.000.000 đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, hoàn thành 48% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 126.086.000.000 đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, hoàn thành 63% so với kế hoạch. Đối với ngành thực phẩm tươi sống, sản lượng thịt bò đạt 796 tấn, tăng 11% so với cùng kì, thịt heo các loại đạt 11.702 tấn, hoàn thành 44% so với kế hoạch. Sản lượng thực phẩm chế biến 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12.678 tấn, tăng 18% so với cùng kì, hoàn thành 51% so với kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy công ty cũng chủ động triển khai quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình hành động của Trung ương và của Đảng ủy Tổng Công ty tới các chi bộ trực thuộc. Việc phối hợp nội dung nghị quyết chỉ đạo giữa Đảng ủy và Ban Điều hành công ty luôn được nhất quán từ công tác củng cố xây dựng tổ chức bộ máy, công tác nhân sự và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, công tác tái cấu trúc sắp xếp lại bộ máy và bố trí cán bộ đến công tác quản trị và công nghệ ứng dụng thông tin được triển khai tích cực.

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng với nỗ lực quyết tâm, toàn thể nhân viên và lãnh đạo công ty cùng nhau cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019, góp phần đưa thương hiệu VISSAN ngày càng phát triển và vươn xa.

Quay lại