LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC TIÊU THỤ BÒ THỊT TẠI TỈNH AN GIANG GIỮA VISSAN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG

Ngày đăng 21/08/2015

 Ngày 19/08/2015, tại Công ty VISSAN, TP.Hồ Chí Minh, Công ty VISSAN, Công ty CP Đầu Tư Minh Thành, Công ty TNHH MTV SD và Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ huyện Chợ Mới chính thức ký kết Biên Bản Ghi Nhớ hợp tác tiêu thụ bò thịt tại tỉnh An Giang.

 Đây là chương trình liên kết giữa các đơn vị thành viên của SATRA và An Giang được triển khai từ năm 2012. Việc hợp tác giữa công ty VISSAN và các Doanh Nghiệp tỉnh An Giang sẽ mở ra một chuỗi liên kết ngành mới cho thị trường bò thịt tại TP.HCM và tỉnh An Giang.

 Trong chuỗi liên kết này, các Doanh nghiệp tỉnh An Giang đóng vai trò là nguồn cung bò thịt, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm… đạt yêu cầu của bên tiêu thụ. Công ty VISSAN đóng vai trò là bên tiêu thụ và cung cấp những vấn đề về tiêu chuẩn có liên quan đến đơn vị cung ứng bò thịt. Mục tiêu của dự án này là đem đến sản phẩm bò thịt theo hướng chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

 Hiện nay, đầu ra cho các sản phẩm bò thịt của tỉnh An Giang chủ yếu thông qua các thương lái trung gian, làm người chăn nuôi rất thụ động, dễ bị tư thương ép giá. Việc hợp tác với Công ty VISSAN sẽ giúp các đơn vị chăn nuôi có thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm bò thịt được nuôi tại tỉnh An Giang. Từ đó, giúp người chăn nuôi bò thịt an tâm sản xuất, phát triển ngành chăn nuôi bò một cách ổn định và bền vững.

 Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VISSAN và các Doanh nghiệp tỉnh An Giang là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững lâu dài giữa các đơn vị, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi tại tỉnh An Giang nói riêng và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.